instigation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

instigation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm instigation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của instigation.

Từ điển Anh Việt

 • instigation

  /,insti'geiʃn/

  * danh từ

  sự xúi giục, sự xúi bẩy; sự thủ mưu

  tình trạng bị xúi giục, tình trạng bị xúi bẩy

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • instigation

  Similar:

  abetment: the verbal act of urging on

  Synonyms: abettal

  fomentation: deliberate and intentional triggering (of trouble or discord)