ingle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ingle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ingle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ingle.

Từ điển Anh Việt

  • ingle

    /'iɳgl/

    * danh từ

    lửa (cháy trong) lò sưởi

    lò sưởi