inga nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inga nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inga giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inga.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • inga

    any tree or shrub of the genus Inga having pinnate leaves and showy usually white flowers; cultivated as ornamentals

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).