inn nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inn nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inn giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inn.

Từ điển Anh Việt

 • inn

  /in/

  * danh từ

  quán trọ, khách sạn nhỏ (ở nông thôn, thị trấn)

  (Inn) nhà nội trú (của học sinh đại học)

  * ngoại động từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cho ở trọ

  * nội động từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) ở trọ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • inn

  * kinh tế

  khách sạn nhỏ

  lữ quán

  quán trọ

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  nhà khách

  quán trọ

Từ điển Anh Anh - Wordnet