innkeeper nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

innkeeper nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm innkeeper giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của innkeeper.

Từ điển Anh Việt

 • innkeeper

  /'in,ki:pə/ (innholder) /'in,houldə/

  * danh từ

  chủ quán trọ, chủ khách sạn nhỏ (ở nông thôn, thị trấn)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • innkeeper

  * kinh tế

  chủ khách sạn

  chủ nhà trọ

  người chủ quán trọ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • innkeeper

  Similar:

  host: the owner or manager of an inn

  Synonyms: boniface