indra nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

indra nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm indra giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của indra.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • indra

    chief Hindu god of the Rig-Veda; god of rain and thunder

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).