indraught nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

indraught nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm indraught giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của indraught.

Từ điển Anh Việt

 • indraught

  /'indrɑ:ft/ (indraught) /'indrɑ:ft/

  * danh từ

  sự hút gió vào, sự hút không khí vào

  dòng chảy vào, luồng chảy vào

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • indraught

  * kỹ thuật

  luồng vào

  sự hút vào

  sự nạp vào

  hóa học & vật liệu:

  sự hút gió vào