infra nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

infra nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm infra giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của infra.

Từ điển Anh Việt

 • infra

  /'infrə/

  * phó từ

  (viết tắt) inf., ở dưới, ở dưới nữa, ở sau đây

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • infra

  Similar:

  below: (in writing) see below

  vide infra