inky nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inky nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inky giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inky.

Từ điển Anh Việt

 • inky

  /'iɳki/

  * tính từ

  đen như mực

  vấy mực, bị bôi đầy mực; có mực

  thuộc mực

  bằng mực (viết, vẽ...)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • inky

  * kỹ thuật

  mực

  xây dựng:

  bằng mực

Từ điển Anh Anh - Wordnet