incus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

incus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm incus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của incus.

Từ điển Anh Việt

 • incus

  /'iɳkəs/

  * danh từ

  (giải phẫu) xương đe (trong tai)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • incus

  the ossicle between the malleus and the stapes

  Synonyms: anvil