anvil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anvil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anvil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anvil.

Từ điển Anh Việt

 • anvil

  /'ænvil/

  * danh từ

  cái đe

  (giải phẫu) xương đe

  to be on the anvil: đang làm, đang xem xét, đang nghiên cứu

  a good anvil does not fear the hammer

  (tục ngữ) cây ngay không sợ chết đứng

  anvil chorus

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) tiếng đồng thanh la hò của những người phản đối

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • anvil

  * kỹ thuật

  cữ chặn

  đe

  cơ khí & công trình:

  dầu đo

  y học:

  xương đe

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • anvil

  a heavy block of iron or steel on which hot metals are shaped by hammering

  Similar:

  incus: the ossicle between the malleus and the stapes