fixed disk nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fixed disk nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fixed disk giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fixed disk.

Từ điển Anh Việt

 • fixed disk

  (Tech) đĩa cố định

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • fixed disk

  * kỹ thuật

  đĩa

  đĩa cố định

  đĩa cứng

  đĩa Winchester

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • fixed disk

  Similar:

  hard disc: a rigid magnetic disk mounted permanently in a drive unit

  Synonyms: hard disk