fixed loss nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fixed loss nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fixed loss giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fixed loss.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • fixed loss

  * kỹ thuật

  điện lạnh:

  tổn hao không khí

  điện:

  tổn thất cố định