fixed pole nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fixed pole nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fixed pole giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fixed pole.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fixed pole

    * kỹ thuật

    điện:

    cực cố định