fixed point nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fixed point nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fixed point giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fixed point.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • fixed point

  * kỹ thuật

  điểm chuẩn

  điểm cố định

  toán & tin:

  dấu chấm cố định

  dấu phẩy cố định

  điểm bất động