fixed grate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fixed grate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fixed grate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fixed grate.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fixed grate

    * kỹ thuật

    lò sưởi cố định