fixed-head nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fixed-head nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fixed-head giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fixed-head.

Từ điển Anh Việt

  • fixed-head

    /'fiksthed/

    * tính từ

    mui không bỏ xuống được (ô tô)