fixed price nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fixed price nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fixed price giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fixed price.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • fixed price

  * kinh tế

  giá cố định

  giá ổn định

  * kỹ thuật

  giá cố định