fixed star nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fixed star nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fixed star giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fixed star.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • fixed star

  * kỹ thuật

  định tính

  toán & tin:

  định tinh

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • fixed star

  any star in the Ptolemaic theory of planetary motion