fixed pitch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fixed pitch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fixed pitch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fixed pitch.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • fixed pitch

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  bước cố định

  khoảng cách cố định

  điện tử & viễn thông:

  cỡ cố định