fixed pane nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fixed pane nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fixed pane giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fixed pane.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fixed pane

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    ô cố định