fixed error nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fixed error nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fixed error giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fixed error.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • fixed error

  * kỹ thuật

  lỗi cố định

  sai số có hệ thống

  sai số hệ thống

  toán & tin:

  sai số cố định