fixed end nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fixed end nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fixed end giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fixed end.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • fixed end

  * kỹ thuật

  đầu cố định

  đầu ngàm

  xây dựng:

  đầu chôn