fixed dune nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fixed dune nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fixed dune giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fixed dune.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fixed dune

    * kỹ thuật

    cồn cát chết

    cồn cố định