fixed load nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fixed load nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fixed load giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fixed load.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • fixed load

  * kỹ thuật

  tải trọng cố định

  tải trọng không đổi

  tải trọng thường xuyên

  điện:

  tải cố định