fixed part nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fixed part nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fixed part giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fixed part.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • fixed part

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  bộ phận cố định

  toán & tin:

  phần cố định