automatic pilot nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

automatic pilot nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm automatic pilot giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của automatic pilot.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • automatic pilot

  a cognitive state in which you act without self-awareness

  she went about her chores on automatic pilot

  too much of the writing seems to have been done on automatic pilot

  she talked and he dozed and my mind went on autopilot

  Synonyms: autopilot

  Similar:

  autopilot: a navigational device that automatically keeps ships or planes or spacecraft on a steady course

  Synonyms: robot pilot

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).