automatic gate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

automatic gate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm automatic gate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của automatic gate.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • automatic gate

  * kỹ thuật

  cơ khí & công trình:

  cửa tự động

  xây dựng:

  cửa van tự động