automatic graph nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

automatic graph nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm automatic graph giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của automatic graph.

Từ điển Anh Việt

  • automatic graph

    (Tech) đồ thị tự động