automatic drive nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

automatic drive nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm automatic drive giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của automatic drive.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • automatic drive

  * kỹ thuật

  sự truyền động

  sự truyền tự động

  điện tử & viễn thông:

  ổ đĩa truyền tự động

  toán & tin:

  truyền tự động

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • automatic drive

  Similar:

  automatic transmission: a transmission that automatically changes the gears according to the speed of the car