automatically nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

automatically nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm automatically giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của automatically.

Từ điển Anh Việt

 • automatically

  * phó từ

  tự động

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • automatically

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  một cách tự động

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • automatically

  in a reflex manner

  he answered automatically

  Similar:

  mechanically: in a mechanical manner; by a mechanism

  this door opens mechanically