automatic stop nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

automatic stop nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm automatic stop giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của automatic stop.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • automatic stop

  * kỹ thuật

  dừng tự động

  phanh tự động

  xây dựng:

  bộ hãm tự động

  cơ khí & công trình:

  cữ chặn ngắt tự động

  toán & tin:

  sự dừng tự động