automatics nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

automatics nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm automatics giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của automatics.

Từ điển Anh Việt

 • automatics

  /,ɔ:tə'mætiks/

  * danh từ, số nhiều dùng như số ít

  tự động học

 • automatics

  (Tech) ngành tự động hóa

 • automatics

  tự động học

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • automatics

  * kinh tế

  khoa tự động hóa

  * kỹ thuật

  tự động

  tự động hóa

  điện lạnh:

  kỹ thuật tự động

  cơ khí & công trình:

  thiết bị tự động