automatic iris nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

automatic iris nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm automatic iris giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của automatic iris.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • automatic iris

  * kỹ thuật

  điện lạnh:

  cửa điều sáng tự động

  điện tử & viễn thông:

  màn sập tự động