a truss nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

a truss nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm a truss giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của a truss.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • a truss

    * kỹ thuật

    giàn vòm

    toán & tin:

    giàn chữ A