ak nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ak nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ak giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ak.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • ak

    Similar:

    alaska: a state in northwestern North America; the 49th state admitted to the union

    Alaska is the largest state in the United States

    Synonyms: Last Frontier

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).