akene nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

akene nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm akene giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của akene.

Từ điển Anh Việt

  • akene

    /ə'ki:ni/

    * danh từ

    (thực vật học) quả bế