akhbari nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

akhbari nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm akhbari giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của akhbari.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • akhbari

    a religious movement by Arab Shiite Muslims in 17th century Iraq that is opposed to the Usuli

    Akhbari Shiism has never promoted political control

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).