akmola nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

akmola nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm akmola giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của akmola.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • akmola

    Similar:

    astana: remote city of Kazakhstan that (ostensibly for security reasons) was made the capital in 1998

    Synonyms: capital of Kazakhstan

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).