akin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

akin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm akin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của akin.

Từ điển Anh Việt

  • akin

    /ə'kin/

    * tính từ

    thân thuộc, bà con, có họ

    hơi giống, na ná

Từ điển Anh Anh - Wordnet