akinesia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

akinesia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm akinesia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của akinesia.

Từ điển Anh Việt

 • akinesia

  Cách viết khác : akinesis

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • akinesia

  * kỹ thuật

  y học:

  chứng mất vận động (sự mất trương lực cơ bắp bất thường)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • akinesia

  Similar:

  akinesis: motionlessness attributable to a temporary paralysis