aken nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aken nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aken giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aken.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • aken

    Similar:

    aachen: a city in western Germany near the Dutch and Belgian borders; formerly it was Charlemagne's northern capital

    Synonyms: Aix-la-Chapelle

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).