akkadian nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

akkadian nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm akkadian giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của akkadian.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • akkadian

    an ancient branch of the Semitic languages

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).