akko nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

akko nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm akko giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của akko.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • akko

    Similar:

    acre: a town and port in northwestern Israel in the eastern Mediterranean

    Synonyms: Akka, Accho

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).