akron nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

akron nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm akron giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của akron.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • akron

    a city in northeastern Ohio; the heart of the United States rubber industry

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).