az nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

az nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm az giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của az.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • az

    Similar:

    azimuth: the azimuth of a celestial body is the angle between the vertical plane containing it and the plane of the meridian

    arizona: a state in southwestern United States; site of the Grand Canyon

    Synonyms: Grand Canyon State

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).