azide nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

azide nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm azide giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của azide.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • azide

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    azit

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • azide

    a chemical compound containing the azido group combined with an element or radical