azymia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

azymia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm azymia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của azymia.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • azymia

    absence of an enzyme

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).