azido nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

azido nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm azido giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của azido.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • azido

    relating to or containing the azido group N3

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).