azure nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

azure nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm azure giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của azure.

Từ điển Anh Việt

 • azure

  /'æʤə/

  * tính từ

  xanh da trời, trong xanh

  * danh từ

  màu xanh da trời

  bầu trời xanh ngắt; bầu trời trong xanh

  đá da trời

  * ngoại động từ

  nhuộm màu xanh da trời

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • azure

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  màu da trời

Từ điển Anh Anh - Wordnet